Reklamační řád

Případné reklamace vyřídím k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně ohlásit písemnou formou.


Zboží poškozené přepravOU

Je nutné reklamovat ihned po doručení a to telefonicky nebo písemně u prodávajícího, nejdéle však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si sepsání zápisu o škodě. V takovém případě je nutné zajistit aby se zásilkou nebylo jakkoliv manipulováno, aby byl zachován obal zásilky. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

- vady vzniklé běžným používáním

- nesprávným použitím výrobku

- nesprávným skladováním

- mechanickým poškozením


Postup při reklamaci:

- informujte mne o reklamaci písemně e-mailem na adresu info@happy-teepee.cz nebo telefonicky +420602 773 982

- reklamovaný výrobek musí být bezpečně zabalen

- zboží zašlete jako doporučený balík na adresu uvedenou v kontaktech

- do zásilky uveďte důvod reklamace

– stručný popis závady a Vaši adresu

Zavazuji se informovat kupujícího do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace o oprávněnosti reklamace a o dalším
postupu vyřízení. Maximální lhůta pro přezkoumání reklamace a zaslání písemného vyjádření kupujícímu je 30 kalendářních dní od obdržení písemné reklamace. V případě, že reklamace je oprávněná, budu kupujícího informovat a mám právo podle své volby nahradit zásilku novou zásilkou za nezměněných podmínek, nebo poskytnout finanční náhradu do výše kupní ceny reklamovaného zboží.